A mild decrease of renal function is related to increased hemoglobin level during 5-year follow-up period
Nara Shin, Hyunsuk Kim, Hyo Jin Kim, Miyeun Han, Sunhwa Lee, Hyungah Jo, Huh Hyuk, Ho Jun Chin
Korean J Intern Med. 2014;29(3):341-351.   Published online 2014 Apr 29     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2014.29.3.341
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Trajectories of Haemoglobin and incident stroke risk: a longitudinal cohort study
Alimu Dayimu, Wendi Qian, Bingbing Fan, Chunxia Wang, Jiangbing Li, Shukang Wang, Xiaokang Ji, Guangshuai Zhou, Tao Zhang, Fuzhong Xue
BMC Public Health.2019;[Epub]     CrossRef
Dynamic Analysis of Kidney Function and Its Correlation with Nutritional Indicators in a Large Sample of Hospitalized Elderly Patients
Li Qingping, Wei Ribao, Wang Yang, Su Tingyu, Yang Xi, Huang Mengjie, Miao Hui, Chen Xiangmei
Medical Science Monitor.2017; 23: 1956.     CrossRef