Pleural fluid characteristics of pleuropulmonary paragonimiasis masquerading as pleural tuberculosis
Ki-Eun Hwang, Hyo-Yeop Song, Jae-Wan Jung, Su-Jin Oh, Kwon-Ha Yoon, Do-Sim Park, Eun-Taik Jeong, Hak-Ryul Kim
Korean J Intern Med. 2015;30(1):56-61.   Published online 2014 Dec 30     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2015.30.1.56
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bronchodilator Reversibility Occurring during the Acute Phase of Paragonimiasis westermani Infection
Tomoya Harada, Yuji Kawasaki, Akira Tsukada, Yoichi Osawa, Hiroki Takami, Kosuke Yamaguchi, Jun Kurai, Akira Yamasaki, Eiji Shimizu
Internal Medicine.2019; 58(2): 297.     CrossRef
Retrospective study of pleural parasitic infestations: a practical diagnostic approach
Jinlin Wang, Weizhan Luo, Panxiao Shen, Jianxing He, Yunxiang Zeng
BMC Infectious Diseases.2019;[Epub]     CrossRef
A case of group infections with Paraginimus species in Henan, Central China
Wei-qi Chen, Yan Deng, Ya-lan Zhang, Lin Ai, Jia-xu Chen, Xi-meng Lin, Xiao-bo Du, Peng Li, Rui-min Zhou, Cheng-yun Yang, Ying Liu, Hong-wei Zhang, Bian-li Xu, Yu-ling Zhao
Acta Tropica.2019; : 105111.     CrossRef
Pulmonary Diseases in Refugees and Migrants in Europe
Ioana D. Olaru, Steven Van Den Broucke, Andrew J. Rosser, Helmut J.F. Salzer, Gerrit Woltmann, Emmanuel Bottieau, Christoph Lange
Respiration.2018; 95(4): 273.     CrossRef
Pulmonary larval paragonimiasis mimicking lung cancer
V. V. Ermilov, A. V. Smirnov, G. L. Snigur, R. S. Dudin, S. S. Popov
Arkhiv patologii.2018; 80(2): 60.     CrossRef
A Case of Pulmonary Paragonimiasis with Chronic Abdominal Pain and Erythematous Rash in a 6-year-old Girl
Ju Young Kim, Min Kyu Park, Yong Ju Lee, Sun Huh, Ky Young Cho
Pediatric Infection and Vaccine.2018; 25(1): 54.     CrossRef
Paragonimiasis in Children in Southwest China
Zongrong Gong, Ruixue Miao, Min Shu, Yu Zhu, Yang Wen, Qin Guo, Qiong Liao, Chaomin Wan
Medicine.2017; 96(25): e7265.     CrossRef
North American paragonimiasis: epidemiology and diagnostic strategies
Peter U Fischer, Gary J Weil
Expert Review of Anti-infective Therapy.2015; 13(6): 779.     CrossRef