Predicting postoperative total calcium requirements after parathyroidectomy in secondary hyperparathyroidism
Byung Heon Kang, Soon Young Hwang, Jeong Yeop Kim, Yu Ah Hong, Mi Yeon Jung, Eun Ah Lee, Ji Eun Lee, Jae Bok Lee, Gang Jee Ko, Heui Jung Pyo, Young Joo Kwon
Korean J Intern Med. 2015;30(6):856-864.   Published online 2015 Oct 30     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2015.30.6.856
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long‐term outcomes and management considerations after parathyroidectomy in the dialysis patient
Elijah Kakani, David Sloan, B. Peter Sawaya, Amr El‐Husseini, Hartmut H. Malluche, Madhumathi Rao
Seminars in Dialysis.2019; 32(6): 541.     CrossRef
Evaluation of laboratory parameters and symptoms after parathyroidectomy in dialysis patients with secondary hyperparathyroidism
Yi Zhang, Ying Lu, Sheng Feng, Zhoubing Zhan, Huaying Shen
Renal Failure.2019; 41(1): 921.     CrossRef
Serum parathyroid hormone and alkaline phosphatase as predictors of calcium requirements after total parathyroidectomy for hypocalcemia in secondary hyperparathyroidism
Pingjiang Ge, Shuangxin Liu, Xiaoli Sheng, Sijia Li, Mimi Xu, Jie Jiang, Shaohua Chen
Head & Neck.2018; 40(2): 324.     CrossRef
Factors associated with calcium requirements after parathyroidectomy in chronic kidney disease patients
Yue Ding, Hongying Wang, Qiang Zou, Yiting Jin, Zijing Zhang, Junwen Huang
International Urology and Nephrology.2018; 50(3): 535.     CrossRef
Targeted surgical parathyroidectomy in end-stage renal disease patients and long-term metabolic control: A single-center experience in the current era
Tibor Fülöp, Christian A. Koch, Abdeen R. Farah Musa, Christopher M. Clark, Kamel A. Gharaibeh, Zsolt Lengvársky, Mehrdad Hamrahian, Karen T. Pitman, Mehul P. Dixit
Hemodialysis International.2018; 22(3): 394.     CrossRef
Hypocalcemia-based prediction of hungry bone syndrome after parathyroidectomy in hemodialysis patients with refractory secondary hyperparathyroidism
Guang Yang, Xiaoming Zha, Huijuan Mao, Xiangbao Yu, Ningning Wang, Changying Xing
Journal of International Medical Research.2018; 46(12): 4985.     CrossRef
Ipercalcemie gravi
C. Guidon
EMC - Anestesia-Rianimazione.2017; 22(2): 1.     CrossRef
Hipercalcemias graves
C. Guidon
EMC - Anestesia-Reanimación.2017; 43(2): 1.     CrossRef
Total parathyroidectomy with forearm auto-transplantation improves the quality of life and reduces the recurrence of secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease patients
Jia-Gen Li, Zhang-Sheng Xiao, Xian-Jie Hu, Yun Li, Xing Zhang, Song-Ze Zhang, Ai-Qin Shan
Medicine.2017; 96(49): e9050.     CrossRef