Prognostic value of total triiodothyronine and free thyroxine levels for the heart failure in patients with acute myocardial infarction
Min Gyu Kang, Jong Ryeal Hahm, Kye-Hwan Kim, Hyun-Woong Park, Jin-Sin Koh, Seok-Jae Hwang, Jin-Yong Hwang, Jong Hwa Ahn, Yongwhi Park, Young-Hoon Jeong, Jeong Rang Park, Choong Hwan Kwak
Korean J Intern Med. 2018;33(3):512-521.   Published online 2017 Jan 11     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.292
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Value of the fT3/fT4 ratio and its combination with the GRACE risk score in predicting the prognosis in euthyroid patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention: a prospective cohort study
Tongtong Yu, Chunyang Tian, Jia Song, Dongxu He, Jiake Wu, Zongyu Wen, Zhijun Sun, Zhaoqing Sun
BMC Cardiovascular Disorders.2018;[Epub]     CrossRef
Free triiodothyronine and global registry of acute coronary events risk score on predicting long-term major adverse cardiac events in STEMI patients undergoing primary PCI
Xuewei Chang, Shouyan Zhang, Mingming Zhang, Hao Wang, Caifeng Fan, Yunfei Gu, Jinghan Wei, Chunguang Qiu
Lipids in Health and Disease.2018;[Epub]     CrossRef