Correlation between NADPH oxidase-mediated oxidative stress and dysfunction of endothelial progenitor cell in hyperlipidemic patients
Ting-Bo Li, Yin-Zhuang Zhang, Wei-Qi Liu, Jie-Jie Zhang, Jun Peng, Xiu-Ju Luo, Qi-Lin Ma
Korean J Intern Med. 2018;33(2):313-322.   Published online 2017 Sep 13     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.140
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Reassessing the effects of continuous positive airway pressure (CPAP) on arterial stiffness and peripheral blood derived CD34+ progenitor cells in subjects with sleep apnea
Cleyton C. Domingues, Fiona J. Dore, Alexander Cho, Neeki Ahmadi, Yana Kropotova, Nabanita Kundu, Naji Younes, Vivek Jain, Sabyasachi Sen
Stem Cell Research & Therapy.2019;[Epub]     CrossRef
Coordination between NADPH oxidase and vascular peroxidase 1 promotes dysfunctions of endothelial progenitor cells in hypoxia-induced pulmonary hypertensive rats
E-Li Wang, Miao-Miao Jia, Fang-Mei Luo, Tao Li, Jing-Jie Peng, Xiu-Ju Luo, Feng-Lin Song, Jin-Fu Yang, Jun Peng, Bin Liu
European Journal of Pharmacology.2019; 857: 172459.     CrossRef
MicroRNA-24 inhibits the oxidative stress induced by vascular injury by activating the Nrf2/Ho-1 signaling pathway
Jing Zhang, Wanyin Cai, Zhixing Fan, Chaojun Yang, Wei Wang, Mengting Xiong, Cong Ma, Jian Yang
Atherosclerosis.2019; 290: 9.     CrossRef