Insulin resistance is an independent predictor of erectile dysfunction in patients with gout
Ji Hun Kim, Min Kyung Chung, Jin Young Kang, Jung Hee Koh, Jennifer Lee, Seung-Ki Kwok, Ji Hyeon Ju, Sung-Hwan Park
Korean J Intern Med. 2019;34(1):202-209.   Published online 2017 Oct 12     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.350
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Gout is associated with elevated risk of erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis
Lianmin Luo, Qian Xiang, Yihan Deng, Shankun Zhao, Zhiguo Zhu, Yangzhou Liu, Jiamin Wang, Zhigang Zhao
Rheumatology International.2019; 39(9): 1527.     CrossRef